ေျပာင္းလဲလာျပီ ျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ သေဘာထား

by Yawnathan - Sep 03 2019

ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Dhaka Tribune သတင္းစာတြင္ Ekram Kabir ေရးသားထားသည္ကုိ ျပန္လည္ တင္ျပသည္။ႏူိင္ငံတြင္း ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိသူ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေျခအေနမ်ားက လုံး၀ ေျပာင္းလဲလာေနျပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာလုံျခဳံေရး တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ထြက္ေျပးလာသူမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူမ်ား က စာနာစိတ္ျဖင့္ အျပည့္အ၀ ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ကူညီေပးၾကရန္လည္း ၀န္ၾကီးခ် ဳပ္ က နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ေျပာခဲ့သည္။

ထုိ႔အတြက္ ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္ႏူိင္ငံကမွ မလုပ္ႏူိင္ခဲ့ေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားစိတ္ကုိ ျပသႏူိင္ခဲ့ၾကသည္။ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ုျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔ အားလက္ခံကာ ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးလာခဲ့ၾကသည္။ထုိ႔ အျပင္ ႏူိင္ငံတကာ မွ ၀ုိင္း၀န္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါရန္ အကူအညီမ်ား ေတာင္းေပးခဲ့သည္သာမက ေနရပ္ျပန္ႏူိင္ေရး အတြက္ပါကူညီေပးခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ ႏွစ္ ဆုိေသာ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ၎တုိ႔အေပၚ စာနာမႈက တေျဖးေျဖးေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္လာေနျပီ ျဖစ္သည္။ယခုအခါ ႏူိင္ငံတ၀ွမ္းရွိ လူအမ်ားက ၎တုိ႔ကုိ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးၾကီး အျဖစ္ ရႈ႕ျမင္လာေနၾကျပီလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိအေရးကုိ အျပီးအပုိင္ ေျဖရွင္းႏူိင္မည့္ နည္းလမ္းကုိ ရွာရန္ လုိလားေနၾကသည္။ ထုိ႔ အျပင္ ၎တုိ႔သည္ေနထုိင္ေနရာ ေဒသတ၀ုိက္ရွိ သဘာ၀ ပါတ္၀န္းက်င္ကုိ ဖ်က္ဆီးေနၾကသည့္အျပင္ ရာဇ၀တ္မူ မ် ဳိးစုံကုိလည္း က် ဳးလြန္ေနၾကသည္ဟုရႈ႔ျမင္ခဲ့ၾကျပန္သည္။ ၎တုိ႔ အေပၚ ယခင္ကစာနာစိတ္ အျပည့္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ၾကေသာဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မီဒီယာမ်ားသည္လည္း ယခုအခါ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ေသာ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္သုံးသပ္လာေနၾကသည္။ ျမန္မာအစုိးရ၏ အၾကံအစည္ မ်ား ႏွင့္ ႏူိင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္း မွ တကယ္တမ္း ကူညီႏူိင္မည္လား ဆုိသည္မ်ားကုိ ေမးခြန္းထုတ္လာခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစိ ၎တုိ႔ အစုလုိက္ အျပဳံလုိက္ေရာက္ရွိလာခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ စခန္ုးမ်ားအတြင္းေမြးဖြားခဲ့ေသာ ကေလး အရည္အတြက္သည္၉,၁၀၀၀ ခန္႔ ရွိလာေနျပီဟု UNHCR ၏ စာရင္းဇယားမ်ား အရ သိရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မ်ားျပားလာေနေသာ လူဦးေရ ကုိ ေကၩးထားႏူို္င္မည္ေလာဟု စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္လာေနၾကျပန္သည္။ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးသည္ကလည္း အားရစရာ မရွိလွျပန္ေပ။အာဏာရ ပါတီ ျဖစ္ေသာ အ၀ါမီ လိဂ္ ပါတီ၏ ဂ် ဳ ဘုိ ဟု ေခၚေသာ လူငယ္ အဖဲြ႔ခ် ဳပ္ေခါင္းေဆာင္တဦး လုပ္ၾကံခံခဲ့ရမူသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူဆုိးဂုိဏ္း၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ဟု
သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ႏူိင္ငံေရးသမားမ်ားက ၎တုိ႔၏ ျပဳိင္ဘက္မ်ားကုိ ရွင္းျပစ္ရန္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ ငွားရန္အသုံးျပဳ လာေနၾကျပီဟု မီဒီယာမ်ားက ေရးသားလာၾကသည္။ ဤသည္ကုိ ၾကည့္က ရုိဟင္ဂ်ာ လူဆုိးဂုိဏ္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏူိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပါတ္သက္လာေနၾကျပီ ုျဖစ္သည္ကုိ ျပဆုိေနေပသည္။

ကၩႏူပ္အဖုိ႔ အံ့အား အသင့္ဆုံး ျဖစ္လာခဲ့ရသည္က မၾကာမီက ေကာက္ ဘဇားရွိ ကူတပ္ပေလာင္ ဒုကၡသည္ စခန္းအတြင္းရုိဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ စုရုံးခဲ့ၾကမႈၾကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ အတြက္ တရားမ်တမူရရွိရန္ ေတာင္းဆုိဖုိ႔ စုရုံးလာခဲ့ၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ လူမ် ဳိးတုံး ေအာင္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရမႈ အတြက္ တရားဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏူိင္ငံတကာသုိ႔ ပန္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

၎တုိ႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ရသည့္ ႏွစ္ ႏွစ္ေျမာက္အျဖစ္ လူထု စည္းေ၀းပဲြၾကီး ပုံစံ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ရွိ ဌာေနမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ "ဌာေန အဆင့္အတန္း" ေပးရန္ ႏွင့္ တဦးခ်င္းစီအား ႏူိင္ငံသား ကပ္ ထုတ္
ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔ ျပန္လာသည့္အခါ ဆုံးရႈံးခဲ့ေသာ ေျမမ်ား ျပန္ေပးရန္၊သူတုိ႔၏ လုံုျခဳံေရး အတြက္ ကုလသမဂၢ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိမ္းသိမ္းေရး တပ္မ်ား ခ်ထားေပးရန္၊၎တုိ႔ အေပၚ ျပစ္မူ က် ဳးလြန္ခဲ့သူမ်ားကုိႏူိင္ငံတကာ တရားရုံးမွ အမႈဖြင့္ အေရးယူေပးရန္ တုိ႔ ပါ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ကၩႏူပ္ အံၾသရသည့္ အေၾကာင္းရင္းက အဆုိပါ လူထု စည္းေ၀းပဲြၾကီးအား လြန္စြာ စနစ္တက် စီစဥ္ ျပဳ လုပ္ႏူိင္ခဲ့မူပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ကြယ္မွ မည္သူက စီမံေပးခဲ့သနည္း။ မည္သည့္ ႏူိင္ငံတြင္မဆုိ ထုိသုိ႔ေသာ္ ႏူိင္ငံေရး အခမ္းအနား က်င္းပႏူိင္ဖုိ႔
ဆုိသည္က ခက္ခဲလွေပသည္။ ထုိ႔အျပင္တက္ေရာက္လာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကဆင္တူ တီရွပ္မ်ားပင္ ၀တ္ဆင္လာႏူိင္ခဲ့ၾကသည္။

တီရွပ္မ်ားကုိ မည္သူက ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကသနည္း။ သူတုိ႔ဖာသာ သူတုိ႔ စီစဥ္လာၾကသည္လား သုိ႔မဟုတ္ မည္သူက အကူအညီေပးေနၾကသနည္း။

အဆုိပါ လူထု စုရုံးပဲြၾကီးက ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ထင္ထားသလုိ အကူအညီ မဲ့ေနသူမ်ား မဟုတ္ ဆုိသည္ကုိ ျပဆုိေနေပသည္။ စနစ္တက် စုရုံး ႏူိင္ခဲ့သည္ကုိၾကည့္က ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔လာဖြယ္ ရွိသည့္ေနာက္ဆက္တဲြ ျပသာနာ အမ် ဳိး မ် ဳိးျဖစ္လာႏူိင္ေပသည္။ ဒကၠားရွိ အစုိးရ အေနျဖင့္ အဆုိပါအေရးကုိ အေလးအနက္ ေတြးျပီးကုိင္တြယ္ သင့္လွေပသည္။

၎တုိ႔၏ ျပသာနာကုိ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ေျဖရွင္းခ်က္ မ် ဳိးရရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေနျဖင့္ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယတုိ႔ ႏွင့္ တီထြင္ၾကံဆထားသည့္ နည္းလမ္းမ် ဳိးျဖင့္ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက အၾကံေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာကမူအဆုိပါ ႏူိင္ငံမ်ားသည္ မိတ္ေဆြႏူိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ကုိယ္ပုိင္ အက် ဳိး စီးပြား အသီးသီး ရွိထားၾကသူမ်ား ျဖစ္၍ ၎တုိ႔အား ကႏၲေကာစေျပာမည့္ အေနအထား မရွိၾကသူမ်ားဟု မွတ္ယူထားျပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသည္ယခုအခါ စီးပြားေရး တုိးတက္ဖုိ႔ အာရုံထားလုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ရင္းႏွွီးျမဳပ္ႏွံျပီး စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ေနေသာႏူိင္ငံမ်ားကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အတြက္အေရးပါ လ်က္ ရွိေနျပန္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ လက္ရွိ အက်ပ္အတည္းအား ႏူိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္မည္မ် အတုိင္းအတာ အထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏူိင္မည္နည္း။ မိမိတုိ႔သည္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ လက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ခ်ီးၾကဴ းခံခဲ့ရျပီးလည္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ဒကၠားအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မူ ရွိႏူိင္သည့္အေထာက္အပံ့မ်ား ပုိင္ပုိင္ႏူိင္ႏူိင္ ရရွိေရး
အတြက္ သံခင္းတမန္ခင္းပုိင္းဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ ကုိ မေတြ႔ရေသးပဲ ျဖစ္ေနသည္။ အဆုိပါ အေရးက ႏူိင္ငံတကာ အဆင့္တြင္သာေျဖရွင္းႏူိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေနျဖင့္ အဆုိပါ ျပသာနာကုိ ႏူိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား အာရုံစုိက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ျပီးျပီေလာ။

ၾကာသပေတးေန႔ က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏူိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး က ျပည္ပ သံတမန္ အခ် ဳိ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျပီး မိမိတုိ႔၏ အေနအထားကုိ ရွင္းျပခဲ့သည္။ ထုိလုပ္ရပ္သည္ ၾကီးမားေသာ ေျခလွမ္းၾကီး တရပ္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းႏူိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး က ျမန္မာကုိ အျပစ္
သြားတင္ခဲ့ျပန္သည္။ ယခု ျမန္မာ ႏွင့္ ႏူိင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္ုးမွ ဒုကၡသည္မ်ားကုိေထာက္ပံ့ေပးရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီဟု ေျပာလာခဲ့သည္။

ဤသည္က မည္သုိ႔ မ် ျဖစ္မလာႏူိင္သည့္ကုိယ္လုိရာ ဆဲြ ေျပာခ်င္းမ် ဳိးထက္ မပုိေပ။ျမန္မာသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ ဆက္ဆံသြားရမည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏူိင္ငံတခု ျဖစ္သည္ကုိသတိရေနရမည္ ျဖစ္သည္။ ဒကၠားရွိ လူအမ်ား အား ထုိအေၾကာင္းမ်ားကုိ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာဖုိ႔ က္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိ္ိမိတုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနရေသာျပသာနာက ျမန္မာကုိ အျပစ္ဖုိ႔ေနမည့္အစားပုိ၍ ရႈပ္ေထြး က်ယ္ျပန္႔လာေနသည္ကုိ သိထားရမည္ ျဖစ္သည္။