ဟံသာဝတီ ေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေရး ဂ်ပန္-ျမန္မာ ဖက္စပ္ လုပ္ရန္ စတင္ရန္ ရွိေန

by Hla Soewai - Jul 10 2019

ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ ဟံသာ၀တီ ႏိူင္ငံတကာ ေလဆိပ္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း အား ဂ်ပန္ ႏွင့္ ျမန္မာ တုိ႕ ဖက္စပ္ တည္ေဆာက္သြားၾကရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္ စတင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္း အတြက္ အေသးစိတ္ ေရးဆဲြထားသည့္ ပုံစံ ေပၚ ျမန္မာ ႏွင့္ ဂ်ပန္ အစုိးရတုိ႔ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ တုိင္းမ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

အဆုိပါ ေလဆိပ္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ဦးစီးဌာနမွ ဧက ၈၉၀၀ ခန္႔ သတ္မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အျပင္ အျမန္လမ္း ႏွင့္ မီးရထား လမ္း ကြန္ယက္တုိ႕ႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္မိရန္ ထပ္မံ အဆင့္တုိးျမွင့္သြားမည္ဟု လည္း သိရသည္။

ပဲခူး ႏူိင္ငံတကာ ေလဆိပ္အား ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္တုိ႕ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္း ေနရာျဖစ္ေသာ ပဲခူး ျမဳိ႕ အနီး ေက်ာက္တုိင္ကန္ေက်းရြာ တြင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ပရုိဂ်က္အား အစုိးရမွ ဦးစားေပး အဆင့္ သတ္မွတ္ျပီး အျမန္ဆုံး စတင္ရန္ ပံ့ပုိးေပးသြားမည္ဟု ပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ အထက္တန္း အရာရွိမ်ားက ျမန္မာ တုိင္းမ္ ကုိ ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သြားပါက လက္မွတ္ထုိးျပီး ၂၀၂၀ အတြင္း အျမန္ဆုံး စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

နာရီတာ ႏူိင္ငံတကာ ေလဆိပ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း မွ တင္ဒါ တင္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ေလဆိပ္သည္ ၂၀၂၀ အတြင္း ခရီးသည္မ်ား ႏွင့္ မမွ် ျဖစ္လာရန္ရွိေန၍ ဟံသာ၀တီ ႏူိင္ငံတကာ ေလဆိပ္ကုိ မျဖစ္မေန ေဆာက္လုပ္ေပးရဖုိ႕ ရွိေနသည္။

ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ ေလယာဥ္ အစီးေပါင္း ၇၀ ခန္႕ ပဲခူးတုိင္း ေဒသၾကီး ေပၚတြင္ ေန႕စဥ္ ပ်ံသန္းလ်က္ ရွိေနျပီး ေလဆိပ္ၾကီး ႏွင့္ အတူ ပဲခူး ႏွင့္ ရန္ကုန္အၾကား ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား တုိးတက္လာမည္ လည္း ျဖစ္သည္ဟု ပဲခူး တုိင္း စီမံဘ႑ာ၀န္ၾကီး ဦးညႊန္႕ေရႊက ေျပာသည္ဟုလည္း ေဖၚျပထားသည္။

ျမန္မာ မွ ဂ်ပန္ အစုိးရ ေခ်းေငြ ျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၅၀% ကုိ စုိက္ထုတ္က်ခံမည္ ျဖစ္ျပီး ျပီးစီးသြားပါက တႏွစ္လ်င္ ခရီးသည္ အနည္းဆုံး ၁၀ သန္း ခန္႕ လက္ခံ သြားႏူိင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

စကၤာပူ Yongnam Holdings ႏွင့္ ျမန္မာ ေလေၾကာင္းဦးစီးဌာန တုိ႕ အဆုိပါ ေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ၂၀၁၆ ေဖေဖၚ၀ါရီလ တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ Framework Agreement သည္ ပ်က္ျပယ္သြားျပီဟု Yongnam မွ ၂၀၁၈ ေဖေဖၚ၀ါရီ လ တြင္ ေၾကျငာခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္ တြင္ ဟဲဟုိး၊ ေမာ္လျမဳိင္ ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္ ေလဆိပ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ တင္ဒါမ်ား ေခၚယူထားျပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

မူဆယ္ ေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ တင္ဒါမ်ား ေခၚယူခဲ့ျပီး ကုမၸဏီ ၆ ခု ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္သည္။