ထားယ္ အထူး စီးပြားေရးဇုံ ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ ဂ်ပန္ ေၾကျငာျပီ

by Hla Soewai - Jul 10 2019

ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ျငိမ္သက္ေနေသာ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုံ ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ ဂ်ပန္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စက္မူ ၀န္ၾကီး ဌာန က ဒီေန႔ မွာ အေသးစိတ္ တင္ျပဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

အဆုိပါ စီမံကိန္း အတြက္ အေသးစိတ္ကုိယခုလာမည့္ ေဆာင္းဦးေပါက္တြင္ ဂ်ပန္၊ျမန္မာ ႏွင့္ ထုိင္းႏူိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ NikkeiAsia Review မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ထား၀ယ္သည္ ဟုိခ်ီမင္း မွ ဖႏြမ္းပင္၊ ဘန္ေကာက္ကုိ ျဖတ္သြားမည့္ ေတာင္ပုိင္း စီးပြားေရး စၾကၤန္ လမ္းမၾကီး မွ အိႏၵိယ သမုဒၵရာထြက္ေပါက္ ၏ အဆုံးသတ္ ေနရာ အျဖစ္တည္ရွိေနတဲ့ အတြက္ ဒီစီမံကိန္းကုိ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ စီးပြားေရးအရ ၾသဇာလႊမ္းႏူိင္မည့္ အခြင့္အေရး အျဖစ္ ဂ်ပန္တုိ႔ရႈ႕ျမင္လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တေၾကာင္းကလည္း ေက်ာက္ျဖဴ တြင္တရုတ္ တုိ႔ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အထူးစီးပြားေရးဇုံကုိ တန္ျပန္ဖုိ႔ ပဲ နဲ့ ထား၀ယ္ကုိအိႏၵိယ သုိ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၏ ကုန္စည္မ်ား တင္ပုိ႔ မည္ အခ်က္အျခာ စခန္းတခုအျဖစ္ ျပန္လည္ မြမ္းမံသြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္လာပါတယ္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ ႏူိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဘဏ္ၾကီးမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုံကုိ မူလက အၾကီးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားနဲ့ ဓါတုကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ၂၀၁၅ မွာ ဂ်ပန္၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ထုိင္းတုိ႔သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ထြက္ေပၚလာတဲ့ အဆုိျပဳ ခ်က္ အသစ္ အရျမန္မာ နဲ႔ ထုိင္းႏူိင္ငံမ်ားက ကုန္စည္ေထာက္ပံ့ေရး နဲ႔ ဆိပ္ကမ္း အတြက္ ဦးစားေပး တည္ေဆာက္သြားရမွာ ျဖစ္ျပီး ပင္လယ္ကူး သေဘၤာမ်ား ဆုိက္ကပ္ႏူိင္ေရး နဲ႔ အေပါ့စား စက္မူ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အေျခစုိက္စခန္း တခု အျဖစ္၂၀၃၀ မတုိင္မီ ေျပာင္းလဲသြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။